Stamboom
benaming van oplopende generaties

 

Hieronder volgt een staatje met de benamingen van de personen in een kwartierstaat met de daarbij behorende kwartiernummers. Het systeem is briljant in zijn eenvoud: de proband is nummer 1, zijn of haar ouders 2 en 3, en hun ouders 4, 5, 6 en 7. Steeds het nummer van de vader verdubbelen dus en diens echtgenote het daarbij behorende oneven nummer geven.

Generatie
Benaming
Kwartiernummers
1
I
Proband
1
2
II
Ouders
2-3
3
III
Grootouders
4-7
4
IV
Overgrootouders
8-15
5
V
Betovergrootouders
16-31
6
VI
Oudouders
32-63
7
VII
Oudgrootouders
64-127
8
VIII
Oudovergrootouders
128-255
9
IX
Oudbetovergrootouders
256-511
10
X
Stamouders
512-1023
11
XI
Stamgrootouders
1.024-2.047
12
XII
Stamovergrootouders
2.048-4.095
13
XIII
Stambetovergrootouders
4.096-8.191
14
XIV
Stamoudouders
8.192-16.383
15
XV
Stamoudgrootouders
16.384-32.767
16
XVI
Stamoudovergrootouders
32.768-65.535
17
XVII
Stamoudbetovergrootouders
65.536-131.071
18
XVIII
Edelouders
131.072-262.143
19
XIX
Edelgrootouders
262.144-524.287
20
XX
Edelovergrootouders
524.288-1.048.575
21
XXI
Edelbetovergrootouders
1.048.576-2.097.151
22
XXII
Edeloudouders
2.097.152-4.194.303
23
XXIII
Edeloudgrootouders
4.194.304-8.388.607
24
XXIV
Edeloudovergrootouders
8.388.608-16.777.215
25
XXV
Edeloudbetovergrootouders
16.777.216-33.554.431
26
XXVI
Edelstamouders
33.554.432-67.108.863
27
XXVII
Edelstamgrootouders
67.108.864-134.217.727
28
XXVIII
Edelstamovergrootouders
134.217.728-268.435.455
29
XXIX
Edelstambetovergrootouders
268.435.456-536.870.911
30
XXX
Edelstamoudouders
536.870.912-1.073.741.823
31
XXXI
Edelstamoudgrootouders
1.073.741.824-2.147.483.647
32
XXXII
Edelstamoudovergrootouders
2.147.483.648-4.294.967.295
33
XXXIII
Edelstamoudbetovergrootouders
4.294.967.296-8.589.934.591
34
XXXIV
Voorouders
8.589.934.592-17.179.869.183
35
XXXV
Voorgrootouders
17.179.869.184-34.359.738.367
36
XXXVI
Voorovergrootouders
34.359.738.368-68.719.476.735
37
XXXVII
Voorbetovergrootouders
68.719.476.736-137.438.953.471
38
XXXVIII
Vooroudouders
137.438.953.472-274.877.906.943
39
XXXIX
Vooroudgrootouders
274.877.906.944-549.755.813.887
40
XL
Vooroudovergrootouders
549.755.813.888-1.099.511.627.775

En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan maar met 40 generaties terug zijn we al voor het jaar 1000 beland. Daar zullen we echt niet zoveel voorouders meer vinden.

 

Bloedverwantschap Betrokkene / Partner Aanverwantschap
1e graad kind
ouder
1e graad
2e graad kleinkind
broer/zus
grootouders
2e graad
3e graad achterkleinkind
broer/zus van de ouders (oom/tante)
kind van broer/zus (oom/tante-zegger)
overgrootouders
3e graad
4e graad kind van broer/zus van de ouders (neef/nicht)
kleinkind van broer/zus
broer/zus van de grootouders (oud-oom/-tante)
4e graad

 

 

 
Stamboom van de familie Bitter