Inleiding Stamboom van de
"Schiedamse" Familie Bitter

 

Uit diverse genealogische onderzoeken is gebleken dat de voorouders van de huidige families Bitter oorspronkelijk uit Duitsland afkomstig zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden waarom zij naar Nederland zijn uitgeweken. Te denken valt aan: oorlogsomstandigheden, geloofsvervolging, ernstige armoede, etc.

Wanneer Roeland Bitter, de stamvader van de Schiedamse Familie Bitter, in Schiedam kwam wonen en werken is ons onbekend. Het is aannemelijk dat hij als knecht bij een boer in Nieuw Mathenesse, even buiten de stadsgrens van de Gemeente Schiedam, is gaan werken. De eerste officiële gegevens vermelden dat hij op 10 september 1730 in het huwelijk is getreden met Anna Maria Sonsius, geboren in Bremen. Roeland stelt bij de huwelijksaangifte dat hij geboren is in Elden bij Nijmegen. In de kerkelijke doopregisters van Elden is daar echter niets van te vinden. In de kerkelijke registers van Elden komen in de 17e eeuw wel een aantal families voor met de naam Bitter. Onder andere ene Wessel Bitter die op 20 september 1691 in Elden is getrouwd met Geurtje Gerrits. Hoewel er geen enkele conclusie aan ontleend kan worden, is het wel opmerkelijk dat Roeland een zoon krijgt met de voornaam Wessel.

Roeland Bitter en Anna Maria Sonsius laten op 28 december 1730 bij notaris Mr. Adriaan de Ruiter een testament opmaken voor de langstlevende (dat kwam dus in die tijd ook al voor). Volgens de boeken van Nieuw Mathenesse hebben ze op 26 januari 1741 een boerderij gekocht in de Heerlijkheid Nieuw Mathenesse voor de som van vijfhonderd gulden. Voor deze boerderij, bestaande uit een woonhuis met aangrenzende stal en een stuk grond, gelegen langs de Buitenhavenweg, op de plaats waar nu de Glasfabriek is, moest Roeland jaarlijks 30 gulden erfpacht betalen. Deze boerderij is van vader op zoon tot 30 juli 1842 eigendom van de familie geweest.

De Stamboom van de Schiedamse Familie Bitter is tot stand gekomen met behulp van gegevens uit diverse Rijks- en Gemeentearchieven in Nederland en het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. De belangrijkste gegevens zijn bijeen gebracht met medewerking van het Gemeentearchief te Schiedam.

 

 

 
Stamboom van de familie Bitter